Artist

Chuzo Tamotzu

born Kagoshima, Japan 1891-died Santa Fe, NM 1975
Born
Kagoshima, Japan
Died
Santa Fe, New Mexico, United States