Artist

Isami Doi

born Ewa, HI 1903-died Kalaheo, HI 1965
Born
Ewa, Hawaii, United States
Died
Kalaheo, Hawaii, United States
Active in
  • New York, New York, United States