Artist

Jacob Howard Euston

born Chicago, IL 1892-died 1965
Also known as
  • Jacob Euston
  • J.H. Euston
Born
Lebanon, Pennsylvania, United States
Active in
  • Chesterton, Pennsylvania, United States
  • Chicago, Illinois, United States