John Saccaro

Name
John Saccaro
Also Known as
Giovanni Saccaro
John M. Saccaro
Born
San Francisco, California 1913
Died
San Francisco, California 1981
Nationalities
Linked Open Data
Linked Open Data URI